บริษัท กอช เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับการชาร์จภายใต้แบรนด์ goshtek โดยเราได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ถูกผลิตขึ้นภายใต้แบรนด์ goshtek จะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

คณะผู้บริหารบริษัท กอช เทคโนโลยี แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้มีแนวคิดในคัดสรรสินค้าเข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคว่า

“พวกเราเป็นหนี่งในคนที่ชอบของที่มีคุณภาพ และคุณภาพต้องเหมาะสมกับที่เราจ่าย”

จึงทำให้เกิดแบรนด์ที่มีคุณภาพที่มีชื่อว่า goshtek