กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อยืนยันการโอนเงิน

หากท่านใดมีปัญหาการแจ้งการโอนเงิน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!

  ชื่อ-นามสกุล (ต้องการ)

  อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

  เลขที่คำสั่งซื้อ (ต้องการ)

  กรุณาเลือกธนาคารที่ท่านเลือกชำระ (ต้องการ)

  วันที่ท่านชำระเงิน (ต้องการ)

  เวลาที่ท่านชำระเงิน (ต้องการ)

  จำนวนเงินที่ท่านโอน (ต้องการ)

  อัพโหลดหลักฐานโอนเงิน (ถ้ามี)