กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อยืนยันการโอนเงิน

หากท่านใดมีปัญหาการแจ้งการโอนเงิน หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก!!

ชื่อ-นามสกุล (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

เลขที่คำสั่งซื้อ (ต้องการ)

กรุณาเลือกธนาคารที่ท่านเลือกชำระ (ต้องการ)

วันที่ท่านชำระเงิน (ต้องการ)

เวลาที่ท่านชำระเงิน (ต้องการ)

จำนวนเงินที่ท่านโอน (ต้องการ)

อัพโหลดหลักฐานโอนเงิน (ถ้ามี)